Các điệu đặc biệt và nhịp khác

Ở những level trước các bạn đã được học những loại điệu đệm hát cực kì phổ biến. Hầu hết chung các điệu đó chúng ta chơi trên tết tấy của các nhịp chẵn phách chẵn.

Nhưng ở level này chúng sẽ học những điệu đệm hát đặc biệt có tiết tấu khi chơi rơi vào những phách lẻ dành cho những bài hát vui tươi.

Bạn chưa đủ điều kiện để xem level này!

Đây là các bài ở Level 6

Muốn xem các bài giảng ở Level 6, bạn bắt buộc phải thi tốt nghiệp qua các Level thấp hơn.

Hiện Level của bạn đang là : [Level 0]

Thi lên level tại ĐÂY

Đang tải dữ liệu...
Thành viên đã thi qua
5
Các vấn đề tiêu biểu
  • Điệu đệm hát đặc biệt khác các điệu khác như thế nào?
  • Điệu Fox chơi như thế nào?
  • Điệu Suft đặc biệt khác điệu suft bình thường như thế nào?
  • Cách đánh vào phách lẻ khi chơi điệu Suft đặc biệt?
  • Chỉ những bài nhạc nước ngoài mới chơi được những điệu đặc biệt này?