Giảng viên trong giáo trình

Giáo trình Guitar điện

 

Guitar điện là một loại Guitar sử dụng điện tử để khuếch đại âm thanh, dùng để chơi cùng Band nhạc. Guitar điện đòi hỏi nhiều kỹ năng phức tạp, tuy nhiên hiệu ứng của nó rất đa dạng và hấp dẫn. 

Đang tải dữ liệu...
Các nội dung trong giáo trình
  • Số bài giảng 0
  • Số bài giảng 0
  • Số bài giảng 0
  • Số bài giảng 0
  • Số bài giảng 0
  • Số bài giảng 0
  • Số bài giảng 0
  • Số bài giảng 0
  • Số bài giảng 0
  • Số bài giảng 0