Level 8 - Nhạc lý

Chào anh em, hẳn là ở level này có lẽ sẽ là phần chán nhất mà các bạn được học từ đầu đến giờ, nhưng mặc dù nó chán, nhưng nó lại là nền tảng vĩ đại tạo nên những tác phẩm " Khủng bố ", chúng ta sẽ học về những khái niệm quan trọng nhất trong nhạc lý để sử dụng với FS.

    Dữ liệu đang được cập nhật

Bạn chưa đủ điều kiện để xem level này!

Đây là các bài ở Level 0

Muốn xem các bài giảng ở Level 0, bạn bắt buộc phải thi tốt nghiệp qua các Level thấp hơn.

Hiện Level của bạn đang là : [Level 0]

Thi lên level tại ĐÂY

Đang tải dữ liệu...
Thành viên đã thi qua
0
    Chưa có thành viên nào qua level này
Các vấn đề tiêu biểu
    Dữ liệu đang cập nhật