Công cụ Đặt tên hợp âm guitar giúp bạn dễ dàng tìm ra tên hợp âm từ vị trí bấm các nốt trên cần đàn guitar

Hướng dẫn sử dụng

- Click chuột vào vị trí các phím bấm trên cần đàn

- Các tên gọi hợp âm sử dụng bộ nốt sẽ được hiển thị ở phía bên phải (có thể có nhiều tên gọi cho cùng một bộ các nốt bấm)

- Nếu bạn muốn nghe âm thanh mẫu của hợp âm, hãy kéo miếng gảy phía cuối công cụ hoặc nhấn vào "Auto play"

- Tùy chọn sử dụng tay phải hoặc tay trái, bạn hãy nhấn vào nút "Left Handed" (hoặc "Right Handed")

Đang tải dữ liệu...