Hướng dẫn sử dụng máy lên dây online

- Bước 1: Kết nối với Micro của bạn: Nếu bạn chưa cắm microphone thì hãy cắm vào đúng cổng kết nối , sau đó tải lại trang. Nếu máy của bạn đã kết nối Micro thì hãy cho phép trình duyệt sử dụng Micro của bạn.
- Bước 2: Thực hiện việc chỉnh dây đàn guitar của bạn. Bạn nên ngồi ở nơi yên tĩnh, ít tạp âm, đặt đàn gần với vị trí thu âm của micro để được kết quả chính xác.

Đang tải dữ liệu...