Guitar đệm hát tháng 11/2013
» Tìm lại - Microwave

16090 lượt xem - 756 yêu thích
Đăng bởi Đinh An Tùng lúc 1 năm trước

+ Tên tiết mục: Tìm lại


+ Tên người (hoặc những người) dự thi: Đinh An Tùng & Lại Phương Hoa


+ Số điện thoại liên hệ: 01655993674


+ Email liên hệ: dinhantung213@gmail.com

Bình luận từ Học Đàn
Go to Top